ចាប់ផ្តើមក្នុងវិធានងាយស្រួលទំាង3នេះ

  • 1បង្កើតគណនីរបស់លោកអ្នក
  • 2ធ្វើការដាក់ប្រាក់
  • 3ចាប់ផ្តើមឈ្នះ

ទីកន្លែង

ទីកន្លែងលើសពី 100 ទីតាំងនៅអាមេរិកឡាទីន។
ស្វែងរកយើងខ្ញុំនៅក្នុង៖ ប្រទេសម៉ិកស៊ិក សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនីក ប៉េរូ អេក្វាទ័រ ប៉ាណាម៉ា ហ្គាតេម៉ាឡា ហុងឌូរ៉ាស នីការ៉ាហ្គា និង អែលសាល់វ៉ាឌ័រ។

សូមមើលទីកន្លែង

កម្មវិធីណែនាំបញ្ជូនមិត្ត

ណែនាំមិត្តឲ្យបានច្រើនតាមដែលអ្នកចង់ ហើយអាចរក​ប្រាក់​​បានរហូតដល់ $500 សម្រាប់ការ​ណែនាំ​នីមួយៗ។
ចុះឈ្មោះចូលគណនី Betcris របស់អ្នក ដើម្បីចូលប្រើ​លក្ខខណ្ឌ និង​ប្រការ​នានានៃ​កម្មវិធីនេះ។

ណែនាំមិត្ត

កម្មវិធីទូរសព្ទ

កុំ​ឲ្យខកខានសូម្បី​តែមួយនាទីនូវសកម្មភាព​កីឡា​សំណព្វ​ចិត្ត​របស់​អ្នក ទោះអ្នកស្ថិតនៅទីណាក៏ដោយ។
ចូលប្រើ​គេហទំព័ររបស់យើងជាមួយ​ឧប​ករណ៍​ចល័ត​របស់​អ្នក និងទាញយក​កម្មវិធី។

ព័ត៌មានច្រើនទៀត
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ
Our website uses cookies to make your browsing experience better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More
Got it!